Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Tehetségkönyvtár-Géniusz könyvek

Sorsz. Szerző Könyv címe
1. M. Nádasi Mária Adaptív nevelés és oktatás
2. Revákné Markóczi Ibolya - Futóné Monori Edit - Balogh László Tehetségfejlesztés a biológiatudományban
3. Vancsuráné Sárközi Angéla Drámapedagógia a tehetséggondozásban
4. Szivák Judit A reflektív gondolkodás fejlesztése
5. Czimer Györgyi - Balogh László Az irosalmi alkotótevékenység fejlesztése
6. M. Nádasi Mária A projektoktatás elmélete és  gyakorlata
7. Balogh László - Mező Ferenc Tehetségpontok létrehozása, akkreditációja
8. Orosz Róbert A sporttehetség felismerésének és fejlesztésének alapjai
9. Turmezeyné Heller Erika A zenei tehetség felismrése és fejlesztése
10. Kirsch Éva - Dudics Pál - Balogh László A tehetséggondozás lehetőségei fizikából
11. Mező Ferenc - Kiss Papp Csilla - Subicz István Képzőművész tehetségek gondozása
12. Gyarmathy Éva Hátrányban az előny
13. Bohdaneczkyné Schág Judit - Balogh László Tehetséggondozás a közoktatásban a kémiatudományban
14. Inántsy-Pap Judit - Orosz Róbert - Pék Győző - Nagy Tamás Tehetség és személyiségfejlesztés
15. Kovács Gábor - Balogh László A matematika tehetség fejlesztése
16. Csernoch Mária Algoritmus és táblázatkezelés - Tehetséggondozás a közoktatásban az informatika területén
17. Gordon Győri János A tehetséggondozás nemzetközi horizontja, I.
18. János Gordon Győri International Horizons of Talent Support, I.
19. Bognár Gabriella - Takács Ildikó - Balogh Ákos Tehetségmenedzsment a felsőoktatásban
20. Balogh László - Mező Ferenc - Kormos Dénes Fogalomtár a tehetségpontok számára
21. Polonkai Mária Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban
22. Franz J. Mönks - Irene H. Ypenburg Ha tehetséges a gyerek… Útmutató szülőknek és tanároknak
23. Dávid Imre "Jó  szóval oktasd…" Módszertani kézikönyv oktatóknak
24. Françoys Gagné et al. A tehetségfejlesztés nemzetközi horizontja az esélyegyenlőség szemszögéből
25. Demeter József A Kárpát-medencei tehetséggondozás jó gyakorlata
26. Gordon Győri János A tehetséggondozás nemzetközi horizontja, II.
27. Gordon Győri János International Horizons of Talent Support, II.
28. H. Nagy Anna Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz
29. Harmatiné Olajos Tímea - Pataki Nóra - K. Nagy Emese Kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása
30.  Balogh László et al. A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben
31. Kiss Albert Kreatív természettudományi tehetséggondozás
32. K. Nagy Emese Gondolkodásfejlesztés táblajátékkal
33. Dávid Imre et al. Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok
34. Dávid Mária et al. Mentorálás a tehetséggondozásban
35. Bagdy Emőke - Kövi Zsuzsanna - Mirnics Zsuzsanna Fény és árnyék : a tehetségerők felszabadítása
36. Polonkai Mária összeáll. Gazdagító programok jó gyakorlatai
37. Polonkai Mária szerk. Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban : gyakorlati megközelítések
38. Proics Lilla - Jászay Tamás Driving the Future : Interviews with successful young talents
39. Dávis Mária - Hatvani Andrea - Héjja-Nagy Katalin  Tehetségazonosítás a pedagógiában
40. Páskuné Kiss Judit Tanórán kívüli iskolai és iskolán kívüli programok a tehetséggondozásban
41. Péter-Szarka Szilvia Kreatív klíma - a kreatívitást támogató kégkör megteremtésének iskolai lehetőségei
42. Mező ferenc - Kurucz Győző Az APM-intelligencia-teszttel kapcsolazos vizsgálati tapasztalatok a Debreceni Egyeten tehetséggondozó programjában 2002 - 2008 között
43. Damsa Andrei Szabályok közt, szabadon!
44. K. Nagy Emese A pedagógushallgatók felkészítése a heterogén tanulói csoport kezelésére a komplex instrukciós program segítségével
45. 8/1. Dr. Matrinkó József
8/2. Mező Ferenc         
A tehetséggondozás halhatatlanja: Harsányi István
Interdiszcipliaritás a tehetséggondozásban
46. Turmezeyné Heller Erika, Máth János A zenei írás-olvasási képesség fejlődésének longitudiniális vizsgálata 2-8. osztályosok körében
47. Harmatiné Olajos Tímea, Pataky Nóra A lelki egészség személyiségdinamikai kettősségei - kihívások a tehetséggondozásban
48. Kiss Albert Az "esély és ösztönzés" komplex tehetségsegítő pedagógiai kutatásának részeredményei
49. Banáné Szőke Ilona et al. A tehetséggondozás gyakorlati programjai a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskolában
50. 14/1. Tóth László

14/2. Bagi István et al.


14/3. Katona Istvénné, Subrt Péter
Tanulni vagy nem tanulni. Ez itt a kérdés

Tehetséggndozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében

Tehetséggondozás a személyiség formálásában
51. Révész György et al. Ez is tehetséggondozás : A Szegedi Konferencia előadásai és kerekasztal-vitájának összefoglalója (2014.11.29.)
52. Mikonya György Szempontok a komplex tehetségfejlesztés megközelítési lehetőségeihez
53. Páskuné Kiss Judit et al. A tehetséggondozó szolgáltatásokhoz való hozzáférés környezeti és intrapszichés tényezőinek vizsgálata
54. Fülöp Márta, Berkics Mihály, Pinczés-Pressing Zsuzsanna Tanulnmányi versenyeken sikeres fiatalok

GALÉRIA