Üdvözöljük iskolánk weboldalán

A komplex program

A TEHETSÉGGONDOZÓ TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA


Baptista Szeretetszolgálat EJSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskolája

Törökszentmiklós, Kölcsey u. 21.

 

 

Története

Iskolánk története 1880-ban kezdődött, amikor Pánthy Endre katolikus plébános megalapította a leánynevelő intézetet városunkban a mai Ipoly téren. Profilja később gazdagodott, polgári leányiskolaként is működött. 1964-től körzeti általános iskolaként a környező kis településeinek 6-12 éves korú tanulói is bejárnak az iskolába. A gyermeklétszám folyamatos növekedése tette szükségessé, hogy 1982-ben átadott Kölcsey úton megnyithatta kapuit a köznyelvben Sárga iskolaként elnevezett új épület, melyben a felső tagozat és az alsó évfolyamokból a sporttagozatos osztályok kaptak helyet. Mai formáját az intézmény a 2009-2011 között megvalósult 355 millió forintos Európai Uniós beruházás segítségével iskolabővítő, korszerűsítő projektnek köszönheti, mely során kívül-belül megújult az iskola. A 2010/11-es tanévtől már csak ebben az épületben folyik tanítás, a régi épül ismét a Katolikus Egyház tulajdonába került. 2013 szeptembere óta a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ fenntartása alá került az iskola, végső nevét ekkor kapta meg.

Jelenleg az intézményben a 457 fő tanul 8 évfolyamon 21 osztályban. Oktatásukat 44 pedagógus látja el, kiegészülve az tanítást kisegítő személyzettel, iskolatitkárokkal, óraadó gyógypedagógusokkal, logopédussal, táncpedagógusokkal és technikai személyzettel.

 

Küldetése

A Baptista iskola több, mint iskola. Ez a jelmondat kifejezi számunkra azt is, hogy a Baptista Szeretetszolgálat eszméit képviselve, a tanulást kiegészítve megkapjanak minden lehetőséget a tehetséges diákok a képességeik kibontakoztatásához. Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke többször kifejtette, hogy az iskoláikban nem fordulhat elő, hogy egy nehezebb sorsú tehetséges gyermek nem jut el egy versenyre anyagi okok miatt. A tehetségek kibontakoztatására mindig van lehetőség és anyagi ráfordítás az intézményekben.

Iskolánk Pedagógiai Programjában is többször szerepel ez a tevékenység. Már a küldetésnyilatkozatban szerepel, hogy „Küldetésünk a gyermekek képességeinek kibontakoztatása.” Ennek érdekében iskolánk széles palettát nyújt. 1993-ban hoztuk létre a „Zöld utat a tudáshoz” alapítványt kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóink elismerésére, a rászorulók támogatására. Az intézmény 2010 óta Tehetségpontként működik. Először három területen: matematika-logika, természet és testi-kinesztetikus tehetségcsoportok kezdték meg működésüket. 2013-ban a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács szakmailag hiteles és eredményes munkáért az „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” elismerést adományozta az iskola számára. 2014-ben újabb három területtel bővült a tevékenységlista: színjátszás, angol nyelv és informatika.

Tehetséggondozó tevékenység az intézményben

 

Művészeti tehetségek fejlesztése

Iskolánk tanulóinak közel 15%-a Alapfokú Művészeti Iskola tagja. Szorosan együttműködünk a Kodály Zoltán Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusaival.

 • Zeneművészet terén lehetőséget biztosítunk az iskolában a kisebb korosztály szolfézs óráinak megtartására. Az iskolában nagy létszámú énekkar működik, a zenét szeretők folyamatosan részt vehetnek operaelőadásokon, hangversenyeken. Iskolánkban két énektanár tart foglalkozásokat.
 • Irodalmi tehetségeket a Kölcsey napok egyik kiemelkedő eseményén, a Meseszép Mesekép országos, sőt ma már nemzetközi meseíró és illusztráló verseny díjkiosztó gáláján jutalmazzuk. Két éve már angol nyelven is leadhatják műveiket a versenyzők. 2009-ben „A sárga iskola meséi” címmel jelentettünk meg diákjaink díjnyertes alkotásaiból antológiát. Iskolánk minden évben rendez városi helyesíró versenyt. A tehetséges gyerekek érdeme a sok-sok színvonalasan előadott városi és iskolai ünnepségre való felkészülés. A tehetségterületek bővítése során színjátszó csoporttal egészült ki a tehetséggondozás, mely során már három csoportban, három korosztály készül a fellépésekre, színjátszótalálkozókra, iskolai rendezvényekre, gálákra, bemutatókra.
 • Képzőművészet terén a Vizuális Alapiskola csoportjainak adunk helyet. Alsó tagozaton a vizuális kultúra tanórák keretében kapnak komplex ismereteket tanulóink. Felső tagozaton pedig a vizuális csoportban bontakoztathatják ki tehetségüket, melyet bizonyít a rengeteg pályázaton való sikeres részvétel, az iskola dekorációja, ünnepségek, gálák dekorációja. Évente kétszer lehetőség van nemzetközi kerámia táborban való részvételre romániai testvériskolánkban Lugoson.

 

Tudományos tehetségek fejlesztése

 • Az intézményünkben felső tagozaton magyar nyelv és irodalom, matematika és angol tantárgyakból képességek szerinti csoportbontásban tanulnak a gyerekek, így a tehetséges tanulók is tantárgyanként külön oktatásban részesülhetnek.
 • 2006-ban és 2009-ben elnyertük az Ökoiskola címet, majd 2012-ben az Örökös Ökoiskola elismerést, mely elvárásokat folyamatosan tudatosítjuk a tanulók számára.
 • 2012-ben az „U4energy” verseny országos 1. helyezettjeként Európai Díjátadó Ünnepségen vett részt iskolánk küldöttsége Brüsszelben.
 • 2013-ban sikeres környezetvédelmi pályázatunknak köszönhetően a „COMENIUS iskolai együttműködések projekt” keretében megkezdtük nemzetközi kapcsolataink bővítését, Európa 10 országával közösen vettünk részt egy környezetvédelmi pályázat megvalósításában, melynek keretében iskolánk tanulói ellátogathattak Finnországba, Ciprusra, Törökországba, Kanári-szigetekre, Romániába, stb.
 • A végzős tanulóink közül az érdeklődő tanulók alapfokú ECDL start bizonyítványt szereztek, amely a digitális világban segít tájékozódni, valamint elősegítette a szakmaválasztást is számukra.

 

Sport tehetségek fejlesztése

Sport tehetségek fejlesztésében nagy hagyományokkal rendelkezik iskolánk. 1983-tól évfolyamonként egy-egy osztályban emelt szintű testnevelés oktatás folyik. 1991 óta működik Kölcsey Diáksport Egyesületünk, mely a tanórán kívüli sportolást, valamint tehetségeink versenyeztetését segíti. Évente több iskolai versenyt rendezünk: Kölcsey kupa foci és kézilabda csapatok számára, Kölcsey futás az iskola minden tanulója számára, Zöld olimpia a felső tagozatos osztályok számára. Több sportágat is kipróbálhatnak tanulóink az iskola keretein belül: kézilabda, foci, atlétika, tenisz, asztalitenisz, aerobik. Az osztályok között folyamatosan működik a házibajnokság, ahol minden tanuló részt vehet. A város több egyesületében is képviselik iskolánkat tanulóink: foci, kézilabda, birkózás, atlétika. Mivel a tanulók egészségére is nagy hangsúlyt fektetünk, ezért 1998-tól a maximális tanulói részvétel érdekében a gyógytestnevelési foglalkozásokat órarendbe illesztettük.

 

Akkreditáció folyamata

 

Tehetséggondozás az akkreditáció előtt

 

 Alsó tagozat

Iskola – óvoda Kölcsönös látogatások (hospitálás, tapasztalatcsere)

 • „Kukkantó” napok (tájékoztató szülői értekezletek, foglalkozások, nyílt napok)
 • Óvodás torna - gyógytestnevelés

Programok versenyek

 • Személyiségfejlesztés, közösségformálás (pl. családi nap, karácsony, farsangi mulatság, Nyuszi buli, Kölcsey-napok, Kölcsey gála, gyermeknap, erdei iskola, táborok, kirándulások, színházlátogatások, stb.)
 • Tájékozódás a tanulók tudásszintjéről a megfelelő terhelés érdekében (órai differenciálás, versenyeztetés)

Kapcsolatok

 • Vizuális alapiskola (hely biztosítása)
 • Zeneiskola (zenepedagógusok átjárása, hangszeres bemutatók)
 • Művelődési központ (gyermekelőadások, szakkörök
 • mesevetélkedő)
 • Könyvtár (rendszeres könyvtári órák, versenyek, író-olvasó találkozók)

 

Felső tagozat

Programok, versenyek

 • Személyiségfejlesztés, közösségformálás
 • Az alsó tagozatos programok folytatása az életkori sajátosságok figyelembevételével (farsang, karácsony, Kölcsey gála, stb.)

Területek

 • Matematika, fizika (Zrínyi Ilona Matematikaverseny, fizika próbaverseny – rendezési jog)
 •  Idegen nyelv (angliai út)
 • Környezetvédelem (ÖKO – iskola, országos környezetvédelmi programok, állatkerti örökbefogadás, Zöldolimpia, Egészségnap. Stb.)
 • Magyar nyelv és irodalom (nyelvészeti versenyek, vers- és prózamondó, szép kiejtési versenyek,  „A sárga iskola meséi” antológia, MESESZÉP  MESEKÉP pályázat)
 • Sport (utánpótlás nevelés program, sportegyesületek)
 • Művészeti nevelés (vizuális alapiskola, zeneiskola, énekkar)

 

Tehetséggondozó program indulása a Kölcseyben

Induló projektek

 • Társadalmi Megújulás Operatív Program „Iskolai tehetséggondozás” pályázat támogatása (konzorcium a Bercsényi Miklós Gimnáziummal – 2009)
 • Térségi korai komplex tehetségszűrő és tehetséggondozó hálózat kialakítására pályázat (együttműködés a Nevelési Tanácsadó programjával)

 

Tehetségpont regisztráció

 

Saját tehetségfejlesztő program kidolgozására került sor 2010-ben. Személyi feltételek megteremtésére létrejött a Tehetség munkaközösség az érdeklődő kollégák jelentkezésével. Két pedagógus beiskolázása megtörtént az Eszterházy Károly Főiskola tehetségfejlesztő szak MA képzésére, amit sikeresen el is végeztek.

Azonosítás – Beválogatás

—   Megfigyelési szempontsor

—   Gyermek és szülő kérése, jelentkezése

—   Kollégák javaslatai, véleménye,

—   Iskolán belüli tesztek – a csoportot vezető pedagógusok végzik (motivációs, tanulási stílus)

—   Pszichológiai tesztek – pszichológus végzi (kreativitás,  figyelem )

Csoportalakítás

—   Csoportok megalakítása a beválogatás után

—  Szülők, tanulók értesítése, tájékoztatása

—  A program testre szabása

A program célkitűzése:

 • A tanulók képességeinek feltárása, megismerése
 • Széleskörű ismeret nyújtása a tanulók számára
 • A képességek intenzív fejlesztése
 • Személyiségfejlesztés 
 • Gazdagítás, dúsítás    

 

Természetismereti műhely

Célja

 • Az e terület iránt érdeklődést mutató tanulók ismereteinek, tudásának mélyítése
 • Képességek, készségek fejlesztése
 • Közvetlen és tágabb környezet megismerése
 • A természeti jelenségek ok okozati összefüggéseinek feltárása.
 • A természetszeretetre, környezetvédelemre nevelés, környezettudatos magatartás kialakítása. 

Szűrés: minden második évben a 3. és 4. évfolyamon

Objektív mérés

 •  Környezettudatos mérés (érzelem, cselekvés)
 •  „Zöld” totó (általános ismeretek a természetről)
 •  Környezettudatos totó (környezettel kapcsolatos, speciális ismereti teszt)

Szubjektív mérés:

 • A pedagógusok tapasztalata, ajánlása a tanulók addigi munkája alapján
 • Természetismereti versenyeken való részvétel
 • Tanítási órákhoz kapcsolódó gyűjtőmunka
 • Aktív szerepvállalás a közvetlen környezet (iskolai helyiségek, udvar) rendezésében
 • Aktív részvétel a különböző környezetvédelmi programokon (szemétgyűjtés, kupak- és hulladékgyűjtés, Kézmosás Világnapja, stb.)
 • Az iskolai, városi egészségvédelmi programokon való részvétel

A természettudományos munkacsoport tervezete

A négy év alatt négy nagy témát ölel fel:

 1. év: A víz (forrása, fajtái, élővilága, csapadékvizsgálat, tisztaság–szennyezettség, felhasználása, stb.)
 2. év: A fa (a hazai jellemző fafajták, tulajdonságaik, fontosságuk, életkor megállapítása, felhasználása, megmunkálása, szerepe a művészetben, stb.)
 3. év: A föld
 4. év. A Föld

Alkalmazandó módszerek:

 • Megfigyelés
 • Szövegelemzés
 • Vita
 • Tanulmányi utak (séták, túrák, kirándulások)
 • Önálló gyűjtőmunka
 • Kísérletek
 • Projektmódszer

A tehetséggondozó tevékenység várható hatása:

 •  A programba bevont tanulók órákon megszerzett ismeretei bővülnek, új ismereteket szereznek
 • A környezeti jelenségeket jobban, mélyebben ismerik
 • Az elméleti ismeretek a gyakorlati tevékenységgel kiegészítve komplexebb rálátást adnak számukra a természet működéséről
 • Tájékozottságuk nő, jobban eligazodnak a természeti és környezeti problémák terén
 • Felelős viselkedésű, a természetet szerető és értő emberré válnak
 • További ismeretszerzés céljából tudatosan felhasználják a táborok, erdei iskolák nyújtotta lehetőségeket

 

Matematika-logika műhely

Célja: 

 • Motiváló, érdekes ismeretek nyújtása
 • Matematikai kompetenciák fejlesztése
 • Gondolkodó problémamegoldó, kreatív személyiségek fejlesztése
 • Alkalmazható ismeretek átadása
 • Helyes kommunikáció kialakítása, nyelvi fejlődés elősegítése      

 Fejlesztendő képességterületek

 • Számolás
 • Mennyiségi következtetés,valószínűségi szemlélet
 • Szöveges feladatok
 • Rendszerezés, kombinatív gondolkodás
 • Induktív, deduktív következtetések       

Szűrés: Minden évben 6. évfolyamon

Objektív szűrés:

 • Matematikai feladatlap megoldása

Szubjektív szűrés:

 • A pedagógusok tapasztalata, ajánlása a tanulók addigi munkája alapján
 • Matematikai versenyeken való részvétel

Matematikai csoport tantervi témakörei:

 • Számország
 • Tördelés
 • Százados
 • Betűzés
 • Ki marad a végén?
 • Síkban, térben
 • Már vége?       

A tehetséggondozó tevékenység várható hatása:

 • Fejlődik a kombináció és rendszerezés kompetenciája
 • Értik, helyesen használják a szakkifejezéseket
 • Érdeklődőbbé válnak a gyakorlati problémák iránt.
 • Fejlődik problémaérzékenységük, elemzőképességük
 • Fejlődik térlátásuk, kreativitásuk, logikai készségük.  

 

Testi-kinesztetikus

A tehetséggondozó csoport célja: a testkultúra mozgásanyagának fejlesztése testnevelés óra, sportköri foglalkozások, egyesületi edzések alkalmával. Sporttehetségek felderítése, képzése. A tehetségterület sokoldalú fejlesztése, erősítése.

Szűrés: már az óvodás tornafoglalkozással kezdődik, iskolai tanulmányaik alatt folyamatos

Objektív:

 • Teljesítménytesztek (Hungarofit)
 • Versenyhelyzet eredménye (25 m futás, labdapasszolás falhoz, szlalom-labdavezetés bóják között)
 • Pszichológia teszt
 • Motivációs teszt
 • Háziorvosi vizsgálat

Szubjektív:

 • A tanulók megfigyelése mindennapi tevékenységük során
 • Agilitási teszt
 • Pedagógusok tapasztalata, ajánlása
 • Tanácsadás

Tematika:

 • Óvodás korosztály (6-7 évesek): óvodástornára hívjuk a sportban tehetséget mutató gyerekeket novembertől áprilisig, lényeg a játék, egyszerű testnevelési játékok, bemutató órák.
 • Alsós korosztály (7-10 évesek): Heti 5 órában testnevelés óra, heti két egyesületi edzés, diákolimpiai és egyéb versenyek).
 • Felsős korosztály (10-14 évesek): Heti 5 óra testnevelés, szakági edzések, városi sportegyesületekbe való irányítás, diákolimpiai és egyéb versenyek

A tehetséggondozó tevékenység várható hatása:

 • A gyerekek motiváltak lesznek a sportolás iránt.
 • Versenyhelyzetekben, tanulási feladatok megoldásában növekszik önbizalmuk.
 • Erősödik a közösségek megtartó ereje, csökken az agresszió.
 • Szabadidő hasznos és hatékony eltöltése növekszik.
 • Átalakul és megerősödik a tanár diák kapcsolat.
 • Kiemelkedő eredményeket érhet el a továbbiakban.

 

Angol nyelv

A tehetséggondozó csoport célja: A tehetséges tanulók idegen nyelvi kompetenciájának, kreativitásának fejlesztése mesefeldolgozás, projekt-készítés keretében. 

Szűrés: Minden évben 4. évfolyamon

Objektív

 • Pszichológiai mérés (pszichológus végzi)

Szubjektív

 • Az adott osztályban tanító nevelők, nyelvtanárok véleménye, javaslata
 • A tanórai és órán kívüli tevékenységek, munkák figyelembe vétele (pályázatok, versenyek)
 • Tanulási stílust vizsgáló teszt alapján         

Tematika  

Mesefeldolgozás valamint 3 projekt:

 • A magyar és angol kultúra összehasonlítása
 • Teaivási szokások
 • Az egyiptomi kultúra megismerése, a család szerepe a múltban

A tehetséggondozó tevékenység várható hatása:

 • A tanulók jól teljesítenek a tanórákon angol nyelvből.
 • Fejlődik az idegennyelvi szókincsük, a kommunikációs készségük.
 • Minél többen tegyék le sikeresen a nyelvvizsgát.

 

Informatika

A tehetséggondozó csoport célja: Az informatika iránt kiemelkedően érdeklődő és tehetséges tanulók ismereteinek bővítése, felkészítése az ECDL  vizsgára.

Szűrés: Minden évben 4. évfolyamon

 Objektív

 • Pszichológiai (pszichológus végzi)
 • Számítógéphasználati szokások, számítástechnika alapjai kérdőív

Szubjektív

 • Az adott osztályokban tanító nevelők véleménye, javaslata
 • Az órai és tanórán kívüli tevékenység (szakkör, versenyek) 

Tematika

5. évfolyam

 • Számítógépes alapismeretek
 • Szövegszerkesztés

6. évfolyam:

 • Online alapismeretek
 • Táblázatkezelés

7. évfolyam:

 • Ismétlés
 • ECDL Start vizsgák
 • Egyéb témakörök

A tehetséggondozó tevékenység várható hatása:

 • Könnyebben tájékozódjanak a digitális világban
 • Hasznosan töltik szabadidejüket a számítógép előtt
 • Megismerkednek az informatikai szakmákkal
 • ECDL Start bizonyítványt szereznek a 7. évfolyam végére.

 

Színjátszókör

A tehetséggondozó csoport neve: „ELVARÁZS” Színjátszó kör

Célja:

 • Az egész személyiség (értelem, fizikum, jellem) harmonikus fejlesztése
 • Személyiségformálás (kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, közlés megkönnyítése)       

Szűrés: Minden évben, 2. évfolyamon

Objektív

 •   Pszichológiai mérés

Szubjektív

 • A pedagógusok tapasztalata, ajánlása a tanulók addigi munkája alapján
 • A színjátszó kört vezető pedagógusok megfigyelése (meghallgatás – beszédbátorság,)
 • Versenyeken (szavaló, mesemondó,) való részvétel
 • Tanítási órákon mutatott tevékenység
 • Aktív részvétel a különböző iskolai műsorokban, rendezvényeken (ünnepi műsorok, Karácsonyi gála, Kölcsey gála)

Tematika

 • Ismerkedő játékok
 • Kapcsolatteremtő játékok
 • Érzékszervi finomítások
 • Megőrzés és újrateremtés (gyakorlatok: A bemutatásra szánt darab előgyakorlatai) 
 • Bemutatandó darab kiválasztása, színpadra állítása      

A tehetséggondozó tevékenység várható hatása:

Az egész éves tapasztalatok és az előadott darabokban betöltött szerepük alapján értékeljük a tanulók: viselkedését és kapcsolatteremtő készségét, beszédét, mozgását, ritmusérzékét, emlékezetét, fantáziáját, helyzetfelismerő készségét.

 

Tehetségnap

Célja:

 •  Az adott évben végzett „munka” rendszerezése, lezárása
 • Lehetőséget kínálni az iskola többi tanulójának, hogy betekinthessenek a tehetségcsoportok tevékenységeibe, őket is aktívan bevonva a nap eseményeibe.
 • Szülők tájékoztatása a csoportok programjáról, eredményeiről 

Ideje: Minden tanév május közepe (nem kötődik konkrét dátumhoz)  

Programja:

 • A csoportok prezentációja
 • Közben az egyéb területeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyerekek bemutatkozása, előadása
 • Beszélgetés, tapasztalatcsere a más intézményekből érkező vendégekkel – kapcsolatépítés
 • Játékos foglalkozások a tehetséggondozó programban résztvevő és a vendég gyerekek számára különböző helyszíneken

 

További tervek

 • A Tehetségnap megújítása
  • Gyermekcentrikusság fokozása (a programon kívüli gyerekek fokozottabb bevonása)
  • Nagyobb betekintés nyújtása a szülők számára
  • Meglévő kapcsolatok ápolása, újabb kapcsolatok kialakítása
  • Kapcsolat ápolása volt tanítványainkkal – tehetségesek meghívása, példaként állítása     
  • Tehetséggondozás a napköziben (táblajátékok bevezetése)
  • Bekapcsolódás a tehetségháló munkájába
  • Folyamatos felkészülés a következő akkreditációra