Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Étkezés

Tisztelt Szülők!


Ezúton tájékoztatjuk Önöket a 2023/2024. tanév iskolai étkeztetés rendjéről.
A térítési díj fizetésére a továbbiakban is kétféle lehetőséget biztosítunk:

 

1.készpénzes fizetés:
Dátum:
Szeptember 13. és 20.
Október 11. és 18.
November 8. és 15.
December 13. és 20.
Január 10. és 17.
Február 7. és 14.
Március 13. és 20.
Április 10. és 17.
Május 8. és 15.
Június 12.


Hely: Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája – Gazdasági Iroda


2. átutalás
Átutalással történő fizetés esetén a szülők elektronikus számlát kapnak az általuk megadott email címre. Fizetési határidő és a bankszámlaszám, amelyre az összeg befizetését várjuk a számlán szerepelni fog. Továbbiakban is kérjük a szülőket, hogy átutaláskor hivatkozzanak a gyermek nevére, osztályára.
A fizetési határidőt szíveskedjenek betartani! Amennyiben nem érkezik be határidőre a befizetés, az érintett szülőnek felszólítást küldünk, és a gyermek a következő hónaptól csak akkor étkezhet, ha a szülő a hátralékot rendezte!
Az étkezési kedvezményre való jogosultság megállapítása a szükséges igazolások és határozatok benyújtása után történik. Az ingyenes étkezésre jogosító határozat (RGYVK) lejáratának időpontját a szülőnek kötelessége figyelni! Amennyiben nem gondoskodik a kedvezmény folyamatosságáról, a gyermek étkeztetése automatikusan fizetőssé válik.


A lemondásokat az alábbiak szerint kérnénk jelezni:
· Étkezést két munkanapra előre rendelünk, ezért a lemondásra is csak két nap átfutással van lehetőség. A köztes napokra megrendelt ebédet az iskola konyhájáról el lehet vinni.
· A lemondás elektronikus naplón keresztül az osztályfőnöknek küldött írásbeli üzenetben történhet, tanítási napokon 12:00 óráig.
· Visszajelentés is ugyanígy, vagyis mindig csak az üzenet beérkezése után tudunk újból ebédet rendelni az adott napon 12:00 óráig.
· Az étkezés módjának (csak ebéd vagy háromszori étkezés) módosítására csak a hónap 1. napjától van lehetőség, amelyet a szülő a tárgyhót megelőző hónap 25 napjáig kérhet.
Ha a gyermek ingyenesen étkezik, a lemondást akkor is jelezni kell! Minden hónapban az adott havi étkezést kell befizetni, a lemondott étkezés jóváírása a következő hónapban történik meg. A későn vagy egyáltalán nem jelzett lemondással járó fizetési kötelezettség kizárólag a szülőt terheli!
 


                                                                                                                  Gazdasági Iroda

GALÉRIA