Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Könyvtárhasználat szabályai

  1.  Az iskolai könyvtárnak minden tanuló tagja, szolgáltatásait a könyvtár használatára vonatkozó szabályok elfogadása után, azok betartásával veheti igénybe.

  2.  A kölcsönzés ingyenes, feltétele a szülő írásos nyilatkozata a könyvtári házirend elfogadásáról és gyermeke számára a kölcsönzés engedélyezése.

  3.  Az 1-2. évfolyamon egy, a 3-4-en kettő, felső tagozaton pedig három dokumentum kölcsönözhető. Ebbe természetesen nem számítanak bele a tankönyvek. A kölcsönzési határidő 3 hét, amelyet az olvasójegyeden regisztrálunk. Ha továbbra is szükséged van az adott könyvre, akkor a kölcsönzési idő meghosszabbítható, de ez csak akkor lehetséges, ha másik tanulónak nincs szüksége arra a könyvre.

  4.  Vigyázz a könyvekre, folyóiratokra, bútorokra! A könyvek épségét, tisztaságát kötelességed megóvni. A megrongált, vagy elveszett könyv mindenkori értékét kell megtéríteni.

  5.  Az iskolai könyvtárból szeptember 1-től május 31-ig lehet kölcsönözni. Tanév végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt minden könyvet vissza kell hoznod. Amelyik könyv nem kerül vissza, arról jegyzőkönyv készül, amely alapján felszólító levelet küldünk a szülőnek.

  6.  Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók: a kézikönyvtári állományrész, folyóiratok. A nem kölcsönözhető könyveket a nyitvatartási időben a könyvtáros engedélyével használhatod.

  7.  A könyvtárból engedély nélkül ne vigyél el semmilyen felszerelést, könyvet, vagy folyóiratot!

  8.  A könyvtár tisztaságának és rendjének megőrzése mindenki feladata és kötelessége. A könyvtárba ételt és italt behozni nem szabad!

  9.  A könyvtárban folyó munkához feltétlenül szükséges a csend és a rend megtartása. Úgy viselkedj, hogy ne zavard mások tevékenységét, pl. hangos beszéddel!

  10.  A könyvtárban csak akkor tudunk eligazodni, ha a könyvtári rendet megőrizzük. Ha nem tudod, honnan emelted le a könyvet, akkor szólj a könyvtárosnak, vagy hagyd a könyvet a tanári asztalon!