Üdvözöljük iskolánk weboldalán

BEISKOLÁZÁS

Kedves Szülők!

Hamarosan kiválasztják azt az iskolát, amelyben gyermekük megkezdi tanulmányait. Ehhez a felelősségteljes döntéshez kívánunk segítséget nyújtani.

Iskolánkban a következő tanévben az alábbi osztályok indítását tervezzük:

 

Emelt szintű angol nyelvi osztály

Az emelt óraszámú angol nyelv oktatásával az a célunk, hogy nyolcadik osztály év végére tanulóink könnyedén tudjanak idegen nyelven kommunikálni és nyelvtudásuk a középiskolai tanulmányaikhoz is biztos alapot nyújtson. Nagy gyakorlattal rendelkező, jól képzett, a nyelvoktatás iránt elkötelezett oktatóink munkáját hatékonyabbá teszik hazai és külhoni testvériskolai kapcsolataink, valamint amerikai mentortanárunk. A képzési programot nyáron egy hetes angol nyelvi tábor egészíti ki, ahol amerikai önkéntesek segítségével játékos formában, egyedi módszerekkel gyakorolhatják tanulóink a nyelvet.

 

Emelt szintű testnevelési osztály

Az osztályban folyó oktatás célja, hogy olyan egészséges, a sportot, a mozgást kedvelő és művelő gyermekeket neveljünk, akik egyaránt értéknek tekintik a tudást és az egészséget. Az évek során a mozgás, a sport beépül a tanulók életvitelébe, így javítja iskolai teljesítményüket is. A tanulók megfelelő alapot kapnak a versenysport követelményeinek teljesítéséhez. Az iskola tárgyi és személyi feltételei lehetővé teszik a magas szintű képzést. Ebben az osztályban újdonság, hogy a 2018/19. tanévtől a jól ismert LEGO kockákkal fogjuk a matematikai probléma-megoldást segíteni, a kreativitást fejleszteni.

 

Mit kínálunk tanítványainknak?

 

 • Szakmailag jól felkészült nevelőtestület által végzett, színvonalas nevelő-oktató munkát.
 • Az ismeretet, a tudást megalapozó oktatást, a tanulás megtanításának stratégiájával.
 • A kulcskompetenciák fejlesztését a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon egyaránt.
 • Reális követelménytámasztást a tanulókkal szemben, amely figyelembe veszi az egyéni képességek különbözőségét.
 • Tehetségfejlesztést, melynek keretében idejében felismerjük, és megfelelően gondozzuk tehetségeinket.
 • Szakképzett pedagógusok által végzett felzárkóztatást, korrepetálást, differenciált fejlesztést.
 • Felkészítést a sikeres továbbtanulásra.
 • A szabadidő hasznos eltöltését.
 • A sport, az angol nyelv és az informatika emelt szintű tanulásának lehetőségét.
 • Tanulmányi, kulturális és sportversenyeken való eredményes szereplést.
 • A mindennapos testedzés lehetőségét.
 • Énekkar, szakkörök működtetését.
 • Részvételi lehetőséget az Erzsébet táborokban, a Határtalanul programban, Erdei iskolákban, nyári táborokban.
 • Drámajáték alkalmazásával és színjátszókörök működtetésével a kommunikációs képességek, a személyiség fejlesztését, a fantázia gazdagodását és a kreativitás kibontakoztatását.
 • Tabletes foglalkozásokkal és robotika szakkörrel a napjainkban elvárt digitális képességek megalapozását.
 • Lego-matek tanításával és táblajátékok alkalmazásával a logikus és a problémamegoldó gondolkodás kialakítását.
 • A tanulókkal közös munka során a következetesség, a kölcsönös bizalom és tisztelet érvényesítését.