Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Tájékoztató az első osztályos tanulók szüleinek

Tájékoztató az első osztályos tanulók szüleinek

a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatásáról

Kedves Szülők!

A 2020. április 2-án kelt tájékoztató levelemben is jeleztem, hogy a 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat szerint - mely egyebek mellett a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozás eljárásrendjét is szabályozta - a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor. Ennek megfelelően kérem, hogy 2020. szeptember 1. napján 8 és 16 óra között szíveskedjenek az iskolában bemutatni az alábbi dokumentumokat:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját),
  • amennyiben rendelkezésre áll: gyermekvédelmi kedvezményről, továbbá hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozatot, valamint szakértői bizottság által készített szakértői véleményt,
  • amennyiben az óvoda/nevelési tanácsadó kiadta: az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvéleményt vagy nevelési tanácsadó szakértői véleményét).

Köszönjük, hogy gyermekük számára iskolánkat választották!

Törökszentmiklós, 2020. augusztus 24.

                                                                         Görömbei Zoltán

                                                                              igazgató

GALÉRIA