Üdvözöljük iskolánk weboldalán

IGAZGATÓI KÖZLEMÉNY 2020 08 31

IGAZGATÓI KÖZLEMÉNY

2020.08.31.

Kedves Szülők!

A járványügyi készültségre tekintettel, továbbá tanítványaink és munkavállalóink egészségének megőrzése érdekében nevelőtestületünk mai évindító értekezletén több fontos döntést hozott és összeállította az iskolai intézkedési tervet, melyet rövidesen honlapunkon is olvashatnak. A dokumentum tartalma összhangban van az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott protokollal, illetve az intézményünkben lefolytatott közegészségügyi vizsgálat alkalmával folytatott konzultáción elhangzottakkal.

Az osztályfőnökök tanulóinkat a holnapi nap során, Önöket pedig a szülői értekezleteken részletesen tájékoztatják a tudnivalókról. Az alábbiakban a legfontosabb változásokra és tennivalókra hívom fel a figyelmüket:

 1. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Koronavírus-gyanú esetén a szülő a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjon orvosi vizsgálatról. Köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 2. A csoportosulások megelőzése érdekében jó idő esetén reggel az udvaron kell gyülekezni. A napközisek/tanulószobások 16 órakor külön idő- és csoportbeosztás szerint a főbejáraton és a két nagykapun távoznak az épületből.
 3. Az osztálytermekben a pedagógusok lehetőség szerint gondoskodnak a tanulók lazább elhelyezéséről. A tanítási órákon, egyéb foglalkozásokon a szájat és orrot eltakaró maszk viselése javasolt, de nem kötelező.
 4. Tanórán kívül (pl. szünetekben) a zárt közösségi terekben, ahol nem tudjuk garantálni az 1,5 méteres védőtávolságot, az ott tartózkodás ideje alatt a maszk viselése életkortól függetlenül mindenkinek kötelező! Szabadtéren (pl. udvaron) a maszkot nem kell viselni, de aki akarja, megteheti.
 5. A tantermi oktatás során törekszünk az osztályok keveredésének elkerülésére, ennek érdekében a szaktantermek (rajz, informatika), nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják. Az osztályok váltása között a tantermekben minden esetben felületfertőtlenítést végzünk.
 6. A testnevelés órákat – amennyiben az időjárás engedi -, szabad téren tartjuk meg. Az órák során lehetőleg mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Ha ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.
 7. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a testnevelés órák előtti és utáni öltözésnél törekszünk arra, hogy az öltözőkben csoportosulás ne legyen. Az osztályok váltásánál fertőtlenítést végzünk (öltözők, mosdók, WC, igénybe vett sporteszközök).
 8. Osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat az első félévben nem szervezünk (kivéve a két tehetségpályázat keretében szervezett kis létszámú utakat). A külföldre tervezett kirándulást (Határtalanul–Horvátország, szeptember 7-11.) későbbre halasztjuk.
 9. A szülők az intézmény épületébe csak különösen indokolt esetben (hivatalos ügyintézés, étkezés befizetése) léphetnek be, a maszk viselése ebben az esetben számukra kötelező. A szülői értekezleteken törekedni kell a védőtávolság megtartására. A pedagógusok a tájékoztatásra elsősorban az elektronikus lehetőségeket veszik igénybe (MozaNapló, facebook csoport).
 10. Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, használata belépéskor mindenki számára kötelező!
 11. A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget. Kéztörlésre papírtörlők állnak rendelkezésre. Textil törölközőket egyáltalán nem használunk.
 12. Minden pedagógusnak kötelessége folyamatosan tájékoztatni a tanulókat a személyi higiéne alapvető szabályairól. Ennek tartalma legyen életkoruknak megfelelő (köhögési etikett, helyes maszkhasználat, fertőtlenítés és kézmosás).
 13. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely a tantermeken kívül vonatkozik a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és a környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
 14. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
 15. Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok ne keveredjenek, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
 16. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (pl.: szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, hiányzását igazoltnak tekintjük.
 17. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 18. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett (távoktatás), vesz részt az oktatásban.
 19. Egyéb esetekben a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartásával járunk el.
 20. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
 21. Tanuló esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak megfelelően járjanak el.
 22. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, ezt osztályfőnökének be kell mutatnia.
 23. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, a kezelőorvos döntése alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket.
 24. Kérünk minden iskolahasználót, hogy hiteles forrásokból tájékozódjon. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet követni.
 25. Az intézményünkkel kapcsolatos hivatalos híreket, a dokumentumokat – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – továbbra is iskolánk honlapján, Facebook oldalán és a MozaNaplóban, tesszük közzé. Kérjük, figyeljék ezeket a felületeket és segítsenek bennünket abban, hogy a koronavírus a lehető legkisebb megbetegedési kockázatot jelentse valamennyiünk számára.

 

Vigyázzunk egymásra!

 

Üdvözlettel:

  Görömbei Zoltán s. k.

           igazgató