Üdvözöljük iskolánk weboldalán

IGAZGATÓI KÖZLEMÉNY 2020 március 18

IGAZGATÓI KÖZLEMÉNY 

2020.03.18.

 

Kedves Szülők!

 

2020. március 15. napján kelt levelemben kértem Önöktől (megjelent az iskola hivatalos honlapján és facebook oldalán), hogy a MozaNapló „üzenet” funkcióján keresztül március 16-án 14 óráig szíveskedjenek jelezni Szabó Zoltánné igazgató-helyettesnek a felügyelet és az étkeztetés iránti igényüket. Akik ez utóbbit megtették, a holnapi naptól kezdve már kapnak ebédet. Felügyeletet mindössze két szülő kért, de később elálltak szándékuktól. Mivel a visszajelzésekből úgy tűnik, hogy nem mindenki olvasta el a fenti tartalmú dokumentumot, az alábbiakban összegzem a főbb tudnivalókat.

 

1. Az étkeztetéssel kapcsolatban egyeztettem az önkormányzat illetékesével. Megállapodásunk alapján a digitális munkarend időszakában is a VESZ konyhája biztosítja számunkra az étkezést. Aki igénybe veszi, annak tanítási napokon 12.00 és 12.30 óra között az iskolánk konyhájának hátsó bejáratánál kell átvennie az ebédet (csak második fogás lesz) és onnan hazaszállítania. Az átadás ételes dobozban történik, az iskola épületében a vonatkozó rendelet értelmében nem lehet elfogyasztani. Felhívom a figyelmüket, amennyiben a megrendelt ebédet senki nem veszi át, a konyhának jelzem, és az igényt töröljük. Az ebéd térítési díjának fizetése az eddigi gyakorlatnak megfelelő, tehát aki ingyenesen vette igénybe, továbbra is így marad, aki fizetett érte, a gazdasági irodán történő befizetéssel vagy átutalással teljesítheti. Lehetőség van a módosításra az adott napon délig (megrendelés, lemondás pontos napok, vagy időszak megjelölésével), de vegyék figyelembe a két napos átfutási időt (pl. a hétfőn jelzett rendelés szerdán teljesül). Kérem, amennyiben nem kívánják az étkezést valamilyen ok miatt tovább igénybe venni - tekintettel a költségtakarékosságra -, mindenképpen időben mondják le! A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szülőktől külön is kérem, írásban szíveskedjenek nyilatkozni, hogy igénybe veszik-e az étkezést, avagy sem! (Akik már megtették, rájuk nem vonatkozik).

 

2. Az 1102/2020. (III.14.) Korm. határozat alapján a digitális munkarend alatt is biztosítjuk indokolt esetben a tanulók napközbeni - intézményünk esetében ez 8-16 óráig tart -, kiscsoportos iskolai felügyeletét. Fenntartónkkal egyeztetve ezt a lehetőséget csak azon szülők - elsősorban alsó tagozatos gyermekei - számára tesszük lehetővé, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. Ennek során ügyelünk arra, hogy a kis létszámú csoportokat egymástól elkülönítve foglalkoztassák a pedagógusaink, a megfelelő higiéniai előírások betartásával (kézmosás, takarítás, fertőtlenítés). Ugyanakkor felhívom a figyelmüket, hogy a kisebb létszámú, de nem elszigetelt környezetben a vírus terjedésének megakadályozása ugyanúgy lehetetlen, mint a nagyobb osztályközösségekben. A fertőzésveszély elkerülésének egyetlen célravezető eszköze a személyes találkozások és a közösségek elkerülése.Az államtitkári tájékoztatóban elhangzottak értelmében is a legbiztosabb, ha a gyermek otthon tartózkodik és a barátaival, diáktársaival csak elektronikus úton, vagy telefonon tartja a kapcsolatot. Esetleges igényük bejelentése esetén mindezeket és kiemelten az egészségügyi szempontokat szíveskedjenek mérlegelni.


Mind az étkezéssel, mind a felügyelettel kapcsolatos igényüket, bejelentésüket, kérésüket továbbra is a MozaNapló „üzenet” funkcióján keresztül Szabó Zoltánné igazgató-helyettesnek jelezzék! A vitás esetek elkerülése végett mindenki számára ez biztosítja megfelelően a dokumentálhatóságot.

 

Törökszentmiklós, 2020. március 18.

                                                                                                     Görömbei Zoltán

                                                                                                             igazgató