Üdvözöljük iskolánk weboldalán

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról

Kedves Szülők!

Értesítem Önöket, hogy megjelent a 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat, mely egyebek mellett a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozás eljárásrendjét is szabályozza.

Ennek értelmében amennyiben intézményünkbe szeretnék gyermeküket beíratni, erre irányuló szándékukat 2020. április 6-24-ig szíveskedjenek jelezni elektronikus úton, telefonon, vagy különösen indokolt esetben személyesen.

  • Kérem, hogy a szándéknyilatkozat benyújtásához elsősorban az online ügyintézést válasszák. Ennek során jelentkezni a honlapunkon http://kolcsey-ferenc.baptistaoktatas.hu található alábbi linken lehet:

Jelentkezési lap

  • Az esetleges telefonos jelentkezésnél is a fentebb említett jelentkezési lapon szereplő adatokat kell megadni!
  • Különösen indokolt esetben biztosítjuk a szándéknyilatkozat személyesen történő benyújtását is, de ebben az esetben előzetes időpont egyeztetését kérem a következő telefonszámon: 56/390-284 (munkanapokon 8-16 óráig).

 

A felvételről az iskola legkésőbb 2020. április 27. napjáig dönt és erről írásban értesíti a szülőket. Tekintettel arra, hogy a digitális munkarend bevezetése miatt sem az előzetes beszélgetést, sem a képesség mérést nem tudtuk lebonyolítani, a felvételről szóló döntésnél az intézményi dokumentumokban rögzített szabályozást, valamint a fenntartónk által engedélyezett tanulói létszámot vesszük figyelembe.

Felvétel esetén a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor, melyek az alábbiak:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a gyermek lakcímkártyája),
  • amennyiben rendelkezésre áll: gyermekvédelmi kedvezményről, továbbá hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat, valamint szakértői bizottság által kiadott szakértői vélemény.

Szeretettel várjuk gyermeküket intézményünkbe.

Törökszentmiklós, 2020. április 2.

Tisztelettel:

     Görömbei Zoltán s. k.

   igazgató