Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Ballagás 2021.

 

BALLAGÁS 2021.

Kedves Szülők!

 

Iskolánkban a nyolcadikos tanítványaink ballagási ünnepségére

2021. június 18-án (pénteken) 1700 órakor kerül sor.

Helye: az iskola udvara (rossz idő esetén az iskola aulája)

A rendezvényre szeretettel várjuk Önöket, de a veszélyhelyzetre való tekintettel, a 2021. évi ballagási rendezvények feltételeiről szóló 250/2021. (V. 17.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, az alábbi részvételi és magatartási szabályokat állapítom meg:

- Egy ballagó diákhoz 3 fő meghívott érkezhet és vehet részt az ünnepségen (a neveket szíveskedjenek az osztályfőnököknek június 11-ig megadni).

- Az iskola udvarára a beléptetés a Kölcsey utcáról az atlétika pálya melletti nagykapun keresztül történik.

- Az iskola épületében meghívottak nem tartózkodhatnak. Ez abban az esetben is érvényes, amennyiben rossz idő miatt az ünnepség az aulában kerül lebonyolításra.

- A meghívottak, valamint a ballagási rendezvény résztvevői orvosi vagy munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon kötelesek viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

A rendelet alapján ez alól kivételt képeznek:

  • a 6. életévét be nem töltött kiskorúak,
  • az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személyek,
  • a ballagó diákok és
  • a ballagási rendezvényen fellépők.

- A ballagó diákok az ünnepségre virággal érkezzenek, mert a távolságtartás szabályának megtartása érdekében a rendezvény közben vagy végén az átadásra nem lesz lehetőség.

A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása céljából, valamennyiünk egészségének megőrzése érdekében kérem a fentiek maradéktalan betartását!

Törökszentmiklós, 2021. június 4.

 

                                                                                                                           Görömbei Zoltán sk.

                                                                                                                                   igazgató