Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Mozogj az egészségedért témahét

„Mozogj az egészségedért!”  témahét

2022. szept.26.-szept.30.

 

A „Mozogj az egészségedért! ” témahét megrendezése iskolánkban immár hagyományosan az idén is a kora őszi időszakra esett, hiszen ekkor még kedvező az időjárás a nagyrészt szabadtérben tartott programok lebonyolítására.

 Célunk az egészséges, aktív életmódra, életvitelre nevelés, a rendszeres testmozgás iránti igény felkeltése, a tanulók testi, lelki, szociális fejlesztése élményszerű, játékos formában.

Témaválasztásunkat indokolta iskolánk profilja, a sporttagozat, diákjaink életkori sajátossága, érdeklődési körük. Megvalósítása a hagyományostól eltérő módon, nem tanórai keretek közt, hanem délutáni foglalkozások során történt. Ezen a héten minden tanulónknak módjában állt változatos programokon részt venni, melyek a mozgás és egészség jegyében teltek el. Lehetőséget biztosítva ezeken a területeken tehetséges, esetleg tanulás terén hátránnyal küzdő gyerekeknek arra, hogy képességeiket kibontakoztathassák. A sokoldalú személyiségfejlesztés mellett fejlődnek társas kapcsolataik is, hiszen egymás segítésével, együttműködéssel sikeresebben oldhatók meg a feladatok.

Célunk nem a versenyszellem növelése, hanem inkább az élmény átadása, a közösségi együtt cselekvés, a játék átélése.

Mozogj az egészségedért témahét második napja: Táncház az Ezerjó Szentmiklós Néptáncegyüttes tagjaival.

2022. szeptember 27-én, kedd délután a kölcseys napközisek a Mozogj az egészségedért témahét keretében fergeteges táncházban vehettek részt, melyet az Ezerjó Szentmiklós Néptáncegyüttes tanárai: Bartyik Tímea és Csernei Csaba vezettek.

A program első harmadában a gyönyörű népviseletbe öltözött pár egy Erdély Mezőség tájegységéről való Palatkai forgatós táncot mutatott be a gyerekeknek. A közönség lelkesen tapsolta meg a művészi előadást.

Ezt követően egyszerűnek tűnő moldvai táncot tanítottak az iskola aprajának, először lépésről-lépésre, majd zenére. Felszabadító élmény volt a gyerekeknek a körtáncban való részvétel és a közös mozgás. Különösen tetszett a tapsolós rész, sok-sok nevetős, vidám arcot láthattunk.

Az alap tánclépések gyakorlása után felpezsdült a ritmus, s a gyorsuló körtáncok alatt már mindenki meggyőződhetett róla, hogy bizony a néptánc kemény fizikai állóképességet igényel.

Kipirult arcok csillogó gyerekszemek figyelték a táncosok minden kérését, mozdulatát.

A cél, hogy a mozgás/sport nyújtotta örömök széles tárházát bemutassuk a gyerekeknek, úgy gondolom, teljesült.

Ez a kis ízelítő, kedvcsináló táncház azonban még ennél is jóval többet adott közösségünknek: A néptánc mosolygós arcokat hintett magunk köré, s szavak nélkül is éreztük, hogy a tánctéren (is) összetartozunk!

Köszönjük a táncosoknak az örömteli délutánt és a napközis nevelők közreműködését!

A harmadik napon kötélhúzásra invitáltuk a napközis csoportokat a tornaterembe ,és Somodi Zsolt testnevelőnk segítségével az évfolyamok közötti bajnokságra került sor.A  pálya szélén ülő gyerekek lelkesen szurkoltak,fülsüketítő hangerővel buzdították társaikat.

Fantasztikus élmény volt mindannyiunk számára ahogy elszántan nekifeszültek a kötélnek és fogat szorítva küzdöttek a végsőkig.

A negyedik napon ugrálókötéllel várta Szikszai Éva testnevelőnk a gyerekeket.Már többször láthattuk iskolánk ugrálókötél szakkörének színvonalas bemutatóját,de mindig lenyűgöz bennünket produkciójuk,amiből ezen a napon is kaptunk ízelítőt.Vérpezsdítő zenére fantasztikus ügyességgel hajtották a köteleket és ugráltak hiba nélkül.Látszik a rengeteg munka amit belefektettek.Ezek után mindenki kapott egy kötelet és beállhattak a vállalkozó szellemű gyerekek ,kipróbálva ezt a nem egyszerű mozgásformát.

Ezúton is köszönjük segítő kollégáinknak odaadó munkáját,segítve a hét eredményes,lelkes lebonyolítását mindannyiunk örömére!

 

                                           Fehér Aranka                                                                Ruder Éva

GALÉRIA