Országos Szakmai Konferencia angol nyelvtanárok számára

2018. március 22., 09:19
Március 22-én a baptista iskolák angol nyelvtanárainak szerveztünk szakmai napot Törökszentmiklóson, melyen 12 intézményből közel 40 kolléga vett részt. Az Intézményfenntartó Központot Szász Veronika Dunán-inneni területi igazgató és Galambosné Halbauer Judit oktatási referens, a Szeretetszolgálatot Szilágyi Attila kommunikációs igazgató és Füzesi Brigitta referens képviselte.
A program első részében Dr. Öveges Enikő, az ELTE angol nyelvi tanszéke adjunktusának „Hogyan tovább az idegennyelv-oktatásban?” című előadását hallgattuk meg.
Szó esett a nyelvoktatás jelenlegi helyzetéről, a nehézségekről, a problémás területekről, az osztálytermi egyéni különbözőségekről, a metodikáról és a nyelvoktatás-politikai megoldásjavaslatokról is.
A második részben Gulbert Katalin munkaközösség-vezető mutatta be az intézményünkben folyó emelt óraszámú angol nyelvi képzést és az elért eredményeket. Ezt követően Tóthné Benkő Mónika igazgató-helyettes foglalta össze a jelenlévőknek az amerikai anyanyelvi tanárok/lektorok észrevételeit, kéréseit, melyet a velencei 3 napos összejövetelen fogalmaztak meg. Végezetül a közös munka tapasztalatait, a felmerülő
esetleges problémákat, azok megoldásának lehetőségeit, továbbá az együttműködés távlatait beszéltük meg. A jó hangulatú, tartalmas, sok új szakmai információt adó programot közös ebéddel zártuk. Egyetértettünk abban, hogy az ilyen jellegű konzultációkat a jövőben is folytatnunk kell. Köszönjük valamennyi kollégának, hogy elfogadta meghívásunkat! Bízunk benne, hogy hasznos ismeretekkel gazdagodtak és eredményesen bővítették szakmai kapcsolataikat.
 
Görömbei Zoltán
igazgató
Országos Szakmai Konferencia angol nyelvtanárok számára