Tájékoztató az első osztályos tanulók szüleinek

2020. augusztus 24., 22:12

Tájékoztató az első osztályos tanulók szüleinek

a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatásáról

Kedves Szülők!

A 2020. április 2-án kelt tájékoztató levelemben is jeleztem, hogy a 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat szerint - mely egyebek mellett a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozás eljárásrendjét is szabályozta - a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor. Ennek megfelelően kérem, hogy 2020. szeptember 1. napján 8 és 16 óra között szíveskedjenek az iskolában bemutatni az alábbi dokumentumokat:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját),
  • amennyiben rendelkezésre áll: gyermekvédelmi kedvezményről, továbbá hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozatot, valamint szakértői bizottság által készített szakértői véleményt,
  • amennyiben az óvoda/nevelési tanácsadó kiadta: az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvéleményt vagy nevelési tanácsadó szakértői véleményét).

Köszönjük, hogy gyermekük számára iskolánkat választották!

Törökszentmiklós, 2020. augusztus 24.

                                                                         Görömbei Zoltán

                                                                              igazgató

Tájékoztató az első osztályos tanulók szüleinek