Beiskolázás 2015/2016-os tanévre

2015. március 16., 00:00

 „ A baptista iskola több mint iskola!


Kedves Szülők!
 
Szeretettel várjuk gyermeküket a 2015/2016-os tanévben induló 1. osztályainkba:
 
1.a         Emelt szintű testnevelési osztály
                (heti 7 óra testnevelés és 1 óra angol oktatással)
 
1.b        Professzionális emelt szintű angol nyelvi osztály
                (heti 5 óra angol nyelv oktatással, anyanyelvi tanárral)
 
 Célunk:
·         Olyan nevelés-oktatás biztosítása, melyre fel lehet építeni egy egész életet.
·         Olyan hasznosítható tudás és nyelvismeret elsajátítása, amellyel tanítványaink megállják helyüket továbbtanulásuk során.
·         Változatos, színes programok lebonyolítása a mindennapokban.
 
Amit kínálunk:
·         Egész napos nevelés-oktatás.
·         Kompetencia alapú oktatás.
·         Testnevelés óra minden nap, külön testedzési lehetőségek (aerobik, tenisz, atlétika, kézilabda, labdarúgás, birkózás).
·         Emelt szintű testnevelés és angol nyelv oktatás.
·         Tehetséggondozás 6 tehetségterületen (matematika, természeti, sport, angol nyelv, informatika, színjátszás).
·         Érdekes szakkörök (rajz, kézműves, földrajz, kémia, néptánc, énekkar, angol, német, internet, informatika).
·         Differenciált képességfejlesztés, felzárkóztató foglalkozások.
·         Ökoprojektek, környezettudatos életre nevelés.
·         Színes programok: Kölcsey-napok, Kölcsey-kupa, Kölcsey-gála, Kölcsey-futás, Zöldolimpia, tanár-diák mérkőzés, projektek, témahetek, erdei-iskolák, Erzsébet táborok, tanulmányi kirándulások, Baptista karácsonyi rendezvények, farsang, színház-és hangversenylátogatás, könyvtári foglalkozások, találkozók hazai és külhoni testvériskoláink képviselőivel.
·         Bibliaismeret vagy erkölcstan tanulása.
 
Akik mindezek megvalósításában segítenek:
·         tanítók, tanárok
·         igazgatóság
·         pedagógiai asszisztensek
·         sportedzők
·         gyógytestnevelő
·         fejlesztő –, szociál – és gyógypedagógusok
·         iskolaorvos, védőnő
·         néptáncoktatók
·         iskolalelkész
·         az iskola valamennyi dolgozója
 
 
Meglepetés!
                Valamennyi első osztályos diákunknak egy tabletet ajándékozunk, ezzel is segítve hatékonyabb ismeretszerzésüket.
                Szeretettel várja gyermekét a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolájának nevelőtestülete.