A baptista iskola több mint iskola! Kedves Szülők!

2016. február 28., 14:18

Szeretettel várjuk gyermeküket a 2016/2017-es tanévben induló 1. osztályainkba:

 

1.a         Emelt szintű testnevelési osztály

                (heti 7 óra testnevelés és 1 óra angol oktatással)

 

1.b        Professzionális emelt szintű angol nyelvi osztály

                (heti 5 óra angol nyelv oktatással, anyanyelvi tanárral)

 

 Célunk:

 • Olyan nevelés-oktatás biztosítása, melyre fel lehet építeni egy egész életet.
 • Olyan hasznosítható tudás és nyelvismeret elsajátítása, amellyel tanítványaink megállják helyüket továbbtanulásuk során.
 • Változatos, színes tanórán kívüli programok lebonyolítása a mindennapokban.

 

Amit kínálunk:

 • Egész napos nevelés-oktatás.
 • Kompetencia alapú oktatás.
 • Testnevelés óra minden nap, külön testedzési lehetőségek (aerobik, tenisz, atlétika, kézilabda, labdarúgás, birkózás).
 • Emelt szintű testnevelés és angol nyelv oktatás.
 • Tehetséggondozás 6 tehetségterületen (matematika, természeti, sport, angol nyelv, informatika, színjátszás).
 • Érdekes szakkörök (rajz, kézműves, földrajz, kémia, néptánc, énekkar, angol, német, internet, informatika).
 • Differenciált, egyénre szabott képességfejlesztés, felzárkóztató foglalkozások.
 • Ökoprojektek, környezettudatos életre nevelés.
 • Színes programok: Kölcsey-napok, Kölcsey-kupa, Kölcsey-gála, Kölcsey-futás, Kölcsey-túra, Zöldolimpia, tanár-diák mérkőzés, projektek, témahetek, erdei-iskolák, Erzsébet táborok, tanulmányi kirándulások, Baptista karácsonyi rendezvények, farsang, színház- és hangverseny látogatás, könyvtári foglalkozások, találkozók hazai és külhoni testvériskoláink képviselőivel.
 • Bibliaismeret vagy erkölcstan tanulása.

 

Akik mindezek megvalósításában segítenek:

 • tanítók, tanárok
 • igazgatóság
 • pedagógiai asszisztensek
 • sportedzők
 • tehetségfejlesztő tanárok
 • gyógytestnevelő
 • fejlesztő –, szociál – és gyógypedagógusok, logopédus
 • iskolaorvos, védőnő
 • néptáncoktatók
 • iskolalelkész
 • az iskola valamennyi dolgozója

 

Valamennyi első osztályos diákunknak egy tabletet ajándékozunk, ezzel is segítve hatékonyabb ismeretszerzésüket.

Szeretettel várja gyermekét a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolájának nevelőtestülete.