Nevelő

Szakképesítés

Görömbei Zoltán igazgató

 

 

tanító

testnevelés szakkollégium

tehetségfejlesztő tanár

közoktatási vezető

Szabó Zoltánné  igazgató-helyettes

 

 

 

 

tanító

számítástechnika

gyógypedagógus

tehetségfejlesztő tanár

mentorpedagógus

közoktatási vezető

Polgár Béláné  igazgató-helyettes

 

tanító

testnevelés szakkollégium

fejlesztőpedagógus

közoktatási vezető

Balázs Margit

 

magyar nyelv és irodalom

ének-zene

Balpatakiné Kerek Marianna

magyar nyelv és irodalom

történelem

Csemányné Maródi Ildikó

 

matematika

fizika

Fehér Aranka

 

tanító

rajz szakkollégium

Fejszésné Hegedűs Brigitta

 

tanító

ének-zene szakkollégium

angol műveltségterület

Gácsi Attila

 

 

 

tanító

testnevelés

szakkollégium

földrajz

Galsi-Csikós Judit

 

 

 

 

 

alapszakos szabad

bölcsész

felsőfokú angol

nyelvvizsga

angol nyelvszakon

végzős egyetemi hallgató

Görömbei Nóra

 

 

 

 

tanító

informatika műveltségterület

pedagógia szakos nevelő tanár

gyermek- és ifjúságvédelmi

specializáció

Görömbei Zoltánné

 

tanító

testnevelés szakkollégium

Gulbert Katalin

 

 

műszaki tanár

angol műveltségterület

erkölcstan tanfolyam

H. Tóthné Nagy Katalin

 

tanító

ének-zene szakkollégium

Katona Rita

 

tanító

testnevelés műveltségterület

Kiss Ferencné

 

biológia

testnevelés

Kocsisné Takács Éva

 

szociálpedagógus

erkölcstan tanfolyam

Kónyáné Majzik Anita

tanító

Kormos Zsuzsanna

 

magyar nyelv és irodalom

szociálpedagógus

Kovács Györgyné

 

tanító

technika szakkollégium

Kovács Judit

 

 

biológia

kémia

angol nyelv

Körmöndiné Giricz Irma

tanító

Lajkó Zoltánné

 

történelem

magyar nyelv és irodalom

Máté Krisztina

 

 

tanító

ének-zene műveltségterület

okleveles teológus

Molnár Natasa

 

angol nyelv

biológia

Nagy Margit

 

 

tanító

ének-zene szakkollégium

drámapedagógus

Nagy Tibor

 

matematika

testnevelés

Nagyné Hajik Ildikó

 

testnevelés

népművelő

Négyesi Tímea

 

tanító

angol műveltségterület

R. Tóthné Szávó Enikő

 

tanító

ének-zene szakkollégium

Ruder Éva

tanító

 

környezetismeret szakkollégium

Somodi Zsolt

 

 

tanító

informatika műveltségterület

testnevelés

Szabóné Futás Gabriella

 

tanító

magyar nyelv és irodalom műveltségterület

Szikszai Éva

 

testnevelés

gyógytestnevelés

Vantuch Andrea

tanító

 

ének-zene műveltégterület

Varga Gabriella

 

matematika

ének-zene

Varga Mária

 

 

tanító

könyvtár szakkollégium

tehetségfejlesztő tanár

Veresné Csortos Kornélia

 

földrajz

rajz

Bana Lajosné

 

 

matematika

fizika

fejlesztőpedagógus

Balog Andrea

könyvtáros

Szilágyi Erik

táncművész-néptánc szakirány

Dóda Lászlóné

gyógypedagógus (pszichopedagógus)

Domán Ilona

gyógypedagógus

 

(tanár, logopédus, mozgásterápia fejlesztő)

Beke László

iskolalelkész

teológus